Schody kręcone

Schody kręcone

Poniższe rysunki przedstawiają zalecane odległości, jakie powinny być zachowane podczas projektowania i układania krat- od krawędzi kończących profile, od słupów przechodzących przez pomosty, od rur, ścian i obudów hal. Pokazują również, jakie odległości powinny być zachowane pomiędzy kratami podczas ich układania. Na etapie projektowania, odległości pomiędzy kratami należy przyjmować za równe zero. Należy również pamiętać, że kraty wykonywane są w tolerancjach ujemnych. Zachowanie zalecanych wymiarów zapewni właściwe zaprojektowanie i ułożenie krat na pomostach.

Schody spiralne są wykonywane w sposób umożliwiający samodzielny montaż. Ponieważ schody nasze spełniają wszystkie wymagania przepisów budowlanych oraz PN-80/M.-49060 konieczne jest przestrzeganie następujących wytycznych:

a) Średnica zewnętrzna schodów
D=od 2000[mm]
b) Wysokość stąpnięcia schodów
h=od 175 do 200[mm]
c) Ilość stopni schodowych na pełen obrót (360°)
n=od 16 do 19 (w zal. od średnicy D)
d) Schody muszą mieć możliwość zakotwienia rury nośnej minimum co 3-8 mb. wysokości.

Poznaj całą naszą ofertę