Kraty prasowane

Kraty - Kraty prasowane

Kraty prasowane wytwarzane są w całości na nowoczesnej, w pełni skomputeryzowanej linii technologicznej. Automatyzacja procesu produkcji pozwoliła na osiągnięcie niedostępnej dotychczas wydajności i jakości wytwarzanych krat, zgodnie z surowymi normami DIN. Wprowadzając bezodpadowy sposób produkcji udało się nam także znacznie obniżyć koszty produktu finalnego.

Przy produkcji krat prasowanych największy nacisk kładziemy nie na masową produkcję, lecz na indywidualne podejście do każdego Zamówienia, uwzględniając określone przez Klienta wymagania w zakresie wielkości krat, rodzaju oczka, układu na podestach i sposobu mocowania. Poniżej przedstawiony jest schemat kraty prasowanej, tabela z rodzajami płaskowników nośnych oraz standardowy podział i wielkość oczek dla krat prasowanych

Poniżej przedstawione są dostępne wysokości płaskownika nośnego i grubości prętów poprzecznych oraz standardowy podział oczek dla krat zgrzewanych typu Mostostal

wysokość krat h [mm] 20 25 30 35 40 50 20 25 30 35 40 50
grubość płaskownika nośnego c [mm] 2 3
Schematy
krat prasowanych

Poznaj całą naszą ofertę