Kraty ze stali nierdzewnej

Kraty stalowe nierdzewne ocynkowane

W naszej ofercie znajdują się również kraty pomostowe nierdzewne wykonywane techniką zgrzewania lub wciskania. Gatunek materiału, z którego wykonujemy kraty stalowe definiowany jest wartością 0H18N9 ( 304 ) Istnieje możliwość wykonania krat zgodnie z dostarczonym rysunkiem.

Istnieje możliwość wykonania krat zgodnie z dostarczonym rysunkiem.

Wytyczne dotyczące układania krat na pomostach

Poniższe rysunki przedstawiają zalecane odległości, jakie powinny być zachowane podczas projektowania i układania krat - od krawędzi kończących profile, od słupów przechodzących przez pomosty, od rur, ścian i obudów hal.

Pokazują również, jakie odległości powinny być zachowane pomiędzy kratami podczas ich układania. Na etapie projektowania, odległości pomiędzy kratami należy przyjmować za równe zero. Należy również pamiętać, że każda krata stalowa ocynkowana wykonywana jest w tolerancjach ujemnych. Zachowanie zalecanych wymiarów zapewni właściwe zaprojektowanie i ułożenie krat na pomostach.

Poznaj całą naszą ofertę